Import a distribúcia produktov značky Caffé Milani /Italia/

FIRMA
FINCA s.r.o.
Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
IČO: 35898887
DIČ: 2021881653
IČ DPH: SK2021881653

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 33010/B

Banka: TATRA BANKA, a.s.
Číslo účtu: 2927836742/1100
IBAN: SK9311000000002927836742
SWIFT: TATRSKBX

E-MAIL
info@caffemilani.sk

TELEFÓN
0918 774 798
0905 252 377